Pilotprojekt – Parodontose / SensiStop!

 

Baggrund:
Hver anden dansker over 45 år har parodontose. Tandlæger / tandplejere kan ved diverse forebyggende tiltag bremse udviklingen af symptomer, og – hvis patienten er uhyre grundig med sin mundhygiejne – holde problemet i skak i årevis. Trods disse tiltag, får en del patienter alligevel problemer, der nødvendiggør diverse – til tider kostbare - indgreb.

Parodontose er en kronisk lidelse.

Ikke et isoleret problem
Parodontose har desuden en social slagside. En del patienter undlader de hyppige tandlægebesøg, som er en absolut forudsætning for at holde problemet under kontrol. Dermed forværres tilstanden og bliver mere vanskelig - og kostbar- at behandle. Tænder begynder efterhånden at løsne sig, for til sidst at falde, eller blive trukket, ud. Dårlig ånde, smerter ved tygning og et smil med manglende tænder og blottede tandhalse afholder mange ramte fra socialt samvær, og umuliggør at de ramte kan bestride repræsentative jobs.

Patienter med svær parodontose har mere end 650 % større risiko for at få hjerte-karsygdomme end andre. Fremskreden parodontose kan forårsage og forværre diabetes, leddegigt samt psoriasis. Lidelsen er altså ikke kun meget belastende for den enkelte, men i høj grad også for samfundsøkonomien.

SensiStop!
SensiStop! er et homøopatisk lægemiddel, godkendt til salg i Danmark af lægemiddelstyrelsen. Midlet har været i handelen her siden 1981 og har, tilsyneladende, en positiv effekt på immunforsvaret, med henblik på dettes evne til at bekæmpe effekten af parodontale bakterier. Der er ingen restriktioner forbundet med brug af SensiStop, udover at man ikke bør indtage noget 10 min. før og efter dråberne. Som det er normalt for homøopati, er der ingen bivirkninger forbundet med brug af midlet.

Undersøgere:
Tandlægeklinikken ”Det Glade Smil” i Vejle v/ tandlæge Helle Steenberg Skov

Antal deltagere:
14 patienter med diagnosticeret parodontose – fundet i klinikkens eget patientmateriale

Formål:
Vi ønsker at undersøge om 4 måneders brug af SensiStop! – 10 dråber 3 gange daglig – kan påvirke følgende i gunstig retning:

Parametre:

 1. blødning ved måling

 2. pusflåd

 3. betændt / hævet / rødt tandkød

 4. pochedybde

 5. antal af pocher >= 4 mm.

Succeskriterier:
Parameter 1, 2, 3:
ophør / signifikant reduktion (signifikant - omtrentlig halvering, eller mere)
Parameter 4, 5: reduktion på >= 20 %

 

Pilotprojekt – Parodontose / SensiStop! - Konklusion:

 

Der er testet 14 tilfældigt udvalgte parodontosepatienter fra klinikken, alle med fordybede tandlommer fra 4mm. og op.

Der måles tandlommer på 4 punkter omkring hver tand: 3 faciale mål; mesiofacialt, facialt og distofacialt, samt 1 lingualt mål. Desuden er alle patienter er undersøgt for tandmobilitet, blødning ved måling, pusflod, tandkødsretraktion og furkaturinvolvering.

Alle patienter er undersøgt 4 gange i løbet af de 4 måneder pilotprojektet er kørt.

Alle patienter er undersøgt klinisk i samme praksis af den samme tandlæge.

Der er taget OTP-røntgen før og efter projektet er kørt igang, og der vil opfølgende blive taget OTP-røntgen efter et år fra projektets afslutning.

Patienterne vil desuden fremover blive undersøgt og fulgt som vanligt.

Patienterne har under projektet, ikke ændret på deres mundhygiejne eller anden praksis.

1 patient har forladt projektet før tid.

 

Objektive fund under pilotprojektet:

 1. det ses hos alle projektdeltagere, at tandkødet, under den tid projektet kører, forandrer udseende fra rødt, hævet og inflammeret, til at være lyserødt, stramt og sundt. Dette gælder også de lommer, der er fordybede pga. knogletab.
   
 2. pusflod fra pocherne ophører
   
 3. blødning ved pochemåling ophører
   
 4. tandkødslommer forsvinder og de, der er tilbage, reduceres i dybde
   
 5. løsnede tænder bliver mindre løse

 

En total optælling af samlet antal lommer >= 4 mm. for de 13 patienter var 455 ved projektstart, og 260 ved afslutning af projektet, samtidig sås at en totaloptælling af samlet antal mm. lommedybde, var ved projektstart 2149 mm., og ved projektafslutning 1064 mm., dvs. at der forsvandt sammenlagt mere end 1meter lomme (1085 mm.) fordelt på de 13 patienter.

Total antal millimeter tandlommer før og efter projektet:

 

Total antal tandlommer >=  4 mm. før og efter projekt:

 

 

For at vedligeholde det positive resultat, skal patienterne fortsat have tandlægens hjælp til at renholde de tilbageblevne lommer.

Konkluderende på projektet kan man sige, at der er en overbevisende effekt af SensiStop på parodontosepatienter. Parodontose er defineret som en kronisk sygdom, hvor årsagsbilledet er sammensat af et dårligt fungerende immunforsvar over slimhinden, patientens mundhygiejne og populationen og sammensætningen af bakterier i mundhulen.

Da de to sidstnævnte parametrene ikke er forandrede i løbet af projektet, må man konkludere at SensiStop har en meget gunstig effekt på immunforsvaret over slimhinden.

SensiStop opererer med stofkoncentrationer der næppe er målbare. Rent fysisk består midlet således af 80 % destilleret vand og 20 % alkohol, og doseringen er 10 dråber 3 gange daglig. Der er med andre ord ikke sandsynlighed for, at patienter kan opleve bivirkninger pga. de kemiske reaktioner, som ofte ses ved ordinær medicin. Der er ikke set bivirkninger siden midlet kom på markedet i 1981.

Endelig må man med tanke på de senere års forskning, der har vist nær relation mellem parodontose-bakterier, hjerte/kar sygdomme, hjerteklappatienter, diabetes 2 og gigt, se det som en kolossal samfundsmæssig fordel, hvis man på et meget tidligt tidspunkt kunne opfange disse patienter og behandle dem med SensiStop, for derved at undgå udvikling og manifestation af sygdommen i munden og andre steder i kroppen.

Man kan kun begynde at ane de økonomiske og ikke mindst, menneskelige omkostninger, der hermed kan spares.

Jeg vil hermed give mine varmeste anbefalinger til at inddrage SensiStop i behandlingen af parodontose.

Tandlæge Helle Steenberg Skov