Ring til os - Tlf. 2511 9090

Projekter

I Bekendtgørelse af lov om lægemidler fremgår det, at det skal sikres at borgerne

”… Har adgang til objektiv og fyldestgørende information om lægemidler…”


Vi har derfor valgt at lægge følgende projekter på siden:

Det homøopatiske lægemiddel SensiStop!

1984: En læge gennemførte en undersøgelse af 52 pollenallergikere med SensiStop!. Undersøgelsen var et randomiseret dobbeltblindet forsøg med aktiv og placebogruppe og blev godkendt af Dansk Videnskabsetisk Komité. Resultatet efter 3 måneder viste, at 70 % af aktiv- gruppen blev helbredt, stærkt bedret eller bedret. Efterfølgende skulle blodprøverne undersøges og materialet statistisk bearbejdes. Der manglede hvad der i dag svarer til ca. 900.000 kr. Det var ikke muligt at finde de nødvendige midler, og blodprøverne blev taget ud af fryseren efter nogle år og kasseret.

1997: En dyrlæge var interesseret i om astma-heste kunne behandles med SensiStop. Han lavede et pilotprojekt på 5 RAO - (Recurrent Airway Obstruction, tidligere COPD) heste, der var opgivet og stod til aflivning. Efter 3 måneders behandling var 4 af disse heste, ifølge dyrlægen, helt fri for RAO, mens den sidste ikke var helt symptomfri. 2 af de deltagende heste var konkurrenceheste, og de kunne ifølge dyrlægen præstere 100 % efter SensiStop!. Beskrevet i Jyllands-Posten.

1998: Vi deltog i et TV-debatprogram, hvor vi tilbød 14 personer med nikkelallergi gratis behandling, hvis de ville acceptere at TV fulgte deres forløb. Vi valgte nikkelallergi, fordi det er den tungeste form for allergi - en gang nikkelallergi, altid nikkelallergi, som eksperterne siger. Som det ofte sker, når noget er gratis, var der (4) deltagere, der forlod projektet i utide, men resultatet viste, at 80 % ikke længere reagerede på nikkel efter projektets afslutning.

2003: Via DK´s største Hestemagasin, Ridehesten, lavede vi et pilotprojekt på 12 heste diagnosticeret med RAO af dyrlæger. Deltagerne skulle betale 1200 kr. for hver hest. Hvis hesten ikke var 100 % symptomfri efter en komplet behandling, fik ejerne det fulde beløb refunderet, hvilket bidrog til at sikre, at deltagerne ikke forlod projektet før tid. Efter behandlings afslut blev hestene igen undersøgt af dyrlæger (betalt af os), som ikke vidste, at hestene havde været igennem SensiStop! behandling. Resultatet af dyrlægernes undersøgelser viste, at 10 ud af de 12 heste var helt fri for RAO.

2016: en tandlæge foretog et pilotprojekt med SensiStop på 14 af klinikkens paradentosepatienter. Der var afsat 4 måneder til projektet. Ved projektets afslutning kunne tandlægen konstatere at de 13, der gennemførte forløbet, var symptomfri, eller uhyre tæt på. Se mere her

 

FAKTABOKS:


 

Dyrlæge-Ringen, om allergi/astma:

... Heste, som én gang er blevet allergiske, vil altid udvikle allergi/astma, såfremt de udsættes for det allergi-fremkaldende stof...”

Astma-Allergi Danmark, om nikkelallergi:

Når først du har fået den, slipper du aldrig af med den igen...”

Professor Palle Holmstrup, om paradentose:

”… Paradentose er en kronisk betændelses-sygdom…”

Sundhedsstyrelsen, om astma:

”… Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betæn-delseslignende tilstand i lungerne…”